Director
John

Dr. Man Bahadur Pun


Information Officer
John

Dr. Prerana Sedhain Bhattarai

नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै पशु तथा मत्स्यपालन र कृषिबाटै जीवन निर्वाह भएको पाईन्छ। मानव सभ्यताको विकासको क्रमसँगै घोडा लगायतका पशुपन्छीको जातिय सुधार र उपचारका लागि जडिबुटी तथा प्रचिन पद्धतिको प्रयोग भएको पाईन्छ।मानिसको आहारा र प्रोटिनका लागि मासु, दूध, माछा र फुल, रेसा र कपडाका लागि ऊन, पस्मिना, छाला, प्वाख, आदि, खेतीपातीका लागि मल, कृषिकार्य देखि मालसामान ओसारपसार, ढुवानी र यातायातसम्म गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुंगुर, बंगुर, कुखुरा, हाँस, घोडा, खच्चड, गधा, याक, नाकले पुर्याएको योगदान निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा संस्थागत रुपमा आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतिको सुरुवात वि.स. १९९६ मा काठमाडौंमा एक डिस्पेन्सरीको स्थापनाबाट भएको थियो। उन्नत पशुपालनको प्रचार र विकास गर्ने उद्देश्यले २०१४ सालमा कास्की लगायत पशुपालनको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको विभिन्न १० जिल्लामा पशु चिकित्सालय स्थापना भएको पाइन्छ। बुटी तथा प्राचिन पद्दातिको प्रयोग भएको

Downloads

Name/Title Subject Downloads
दुध, माछा-मासु र अण्डाको लाभ लागत अध्ययन सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यक्रमको सन्दर्भ शर्तहरु
पशुको-पूर्ण-खोप-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-२०७६
एकिकृत कार्यविधि २०७७-booklet
पशु विकास सम्वन्धी अनुशन्धानात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६
Name/Title Subject Downloads
TOR लाभलागत अध्ययन सम्बन्धी दूध, मासु-माछा र अण्डा
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षणका लागि TOR
ToR तथ्याङ्क तथा लाभलागत अध्ययन
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका –२०७५
Name/Title Subject Downloads
TOR पशु विकास सम्धन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताका जुनोटिक रोगहरुमा सहअनुसन्धान कार्यक्रम
Name/Title Subject Downloads
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ पहिलो संशोधन सहित
भैंसी विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
पशु कल्याण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना संचालन मापदण्ड २०७७.doc
व्यवसाय-पुनर्स्थापना-सहयोग-सम्बन्धी-कार्यक्रम-संचालन-मापदण्ड-२०७७
Name/Title Subject Downloads
दाना उद्योग स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताब छनौट सम्वन्धी सूचना
लिमे पार्कोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रमको लागि प्रस्तावक छनौट सम्बन्धी सूचना
करारमा खोप कार्यकर्ता भर्ना सम्वन्धी सूचना
दाना उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना दोस्रो पटक
मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम छनौट सिफारिस