Director
John

Dr. Man Bahadur Pun


Information Officer
John

Dr. Prerana Sedhain Bhattarai

नेपालमा परापूर्व कालदेखि नै पशु तथा मत्स्यपालन र कृषिबाटै जीवन निर्वाह भएको पाईन्छ। मानव सभ्यताको विकासको क्रमसँगै घोडा लगायतका पशुपन्छीको जातिय सुधार र उपचारका लागि जडिबुटी तथा प्रचिन पद्धतिको प्रयोग भएको पाईन्छ।मानिसको आहारा र प्रोटिनका लागि मासु, दूध, माछा र फुल, रेसा र कपडाका लागि ऊन, पस्मिना, छाला, प्वाख, आदि, खेतीपातीका लागि मल, कृषिकार्य देखि मालसामान ओसारपसार, ढुवानी र यातायातसम्म गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुंगुर, बंगुर, कुखुरा, हाँस, घोडा, खच्चड, गधा, याक, नाकले पुर्याएको योगदान निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा संस्थागत रुपमा आधुनिक पशु चिकित्सा पद्धतिको सुरुवात वि.स. १९९६ मा काठमाडौंमा एक डिस्पेन्सरीको स्थापनाबाट भएको थियो। उन्नत पशुपालनको प्रचार र विकास गर्ने उद्देश्यले २०१४ सालमा कास्की लगायत पशुपालनको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको विभिन्न १० जिल्लामा पशु चिकित्सालय स्थापना भएको पाइन्छ। बुटी तथा प्राचिन पद्दातिको प्रयोग भएको

Downloads

Name/Title Subject Downloads
साझेदारीमा कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्र कोल्ड रुम स्थापना संचालन कार्यविधि २०७५
कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि दिवस, मेला र महोत्सव सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
मत्स्य-बिकास-कार्यक्रम-संचालन-कार्यविधि-२०७६
पाडी-बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन सम्वन्धि कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६
पशु आहारा विक्रि केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यक्रमको नर्मस २०७६
Name/Title Subject Downloads
ToR तथ्याङ्क तथा लाभलागत अध्ययन
Boer Goat DPR ToR
पशुपन्छी पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका –२०७५
Name/Title Subject Downloads
बोयर बोका वितरणका लागि आवेदन ढाँचा
Name/Title Subject Downloads
साइलेज वितरण तथा ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६
सहकार्यमा स्थानिय जातको कुखुराको ह्याचरी र ब्रुडिङ केन्द्र स्थापना कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६
गिद्ध रेष्टुरेन्टका लागि सहयोग कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६
उन्नत नश्लको बोयर बोका आयात कार्यक्रम संचालन नर्मस २०७६
होमस्टे प्रर्वद्धनको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५
Name/Title Subject Downloads
पशुपन्छी मोडल फामहरुको छनौट भएका फार्महरुको विवरण